Pagdating ni villalobos

Rated 3.92/5 based on 656 customer reviews

Ang panahon sa Kasaysayan ng Pilipinas na tinatawag bilang Pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas ay ang kasaysayan ng Pilipinas noong nasa ilalim angkapuluan sa pamumuno ng Kaharian ng Espanya.

Ang panahong ito ay magmula noong 1521 at nagwakas noong 1898.

Una, ang halos malawakang pagsanib ng sinaunang mga tao sa Pilipinas sa Katolisismong Romano.

Ikalawa, ang pagkakalikha ng mga piling tao na nag-aari ng mga lupain.

Nais nang Estados Unidos na masugpo ang panghihimagsik na naganap sa Cuba noong Pebrero 1895 dahil sa mga layunin ng Estados Unidos hinggil sa pagnenegosyo.

Noong magpahayag ang Estados Unidos ng digmaan laban sa Espanya noong Abril 25, 1898, inatasan ni (na noon ay gumaganap bilang pansamantalang Sekretaryo ng Hukbong-Dagat ng Estados Unidos) na maglayag papunta sa Pilipinas upang gapiin ang hukbong-dagat ng Espanyang nasa Look ng Maynila.

Nagkaroon ng iba pang mga panghihimagsik laban sa Espanya.

Kabilang dito ang pag-aalsang pinamunuan ni Diego Silang mula sa Ilocos ng Hilagang Luzon, kung kailan nagtatag si Silang ng isang pamahalaang nagsasarili na nakikipag-ugnayan sa mga Britaniko.

pagdating ni villalobos-54

pagdating ni villalobos-68

Nahikayat ni Dewey si Aguinaldo na magbalik sa Pilipinas.Ang panggagalugad ni Magellan ay binubuo ng limang mga barko na mayroong 264 mga tauhang mandaragat.Nagpatayo si Magellan ng isang krus sa nasabing mga lupain.Nagkaroon ng kaalaman ang Kanluraning Mundo hinggil sa Pilipinas noong panahon na nagpapaligsahan ang Portugal at ang Espanya para sa tatlong mga layunin: ang makakuha ng bagong mga teritoryo, ang makahanap ng mga pampalasa sa pagkain sa bagong mga lugar na ito, at ang makatuklas ng mga kayamanan sa Silangang Mundo(sa Oryente).Dahil sa paligsahang ito, nagkaroon ng mga Bula ng Papa - partikular na ang Kasunduan sa Tordesillas(1494), na naghati ng daigdig sa dalawang panig.

Leave a Reply